NEWS - ARCHIVE

ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА БЪЛГАРИЯ ДА СЪЗДАДЕ СВОЯ МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА


Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски в своето изказване подчерта, че трябва да продължи гражданският диалог за решаване на демографските проблеми на страната, за да се формира широка обществена подкрепа и съгласие за изпълнението на стратегията и програмата. Той предложи също да бъде създадена специална институция, която да се занимава с миграционната политика на България. Доц. Дулевски аргументира това предложение с факта, че скоро България ще бъде член на Европейския съюз и ще се превърне в страна с по-добри възможности за работа и живот на граждани от страни извън ЕС. Страната ни трябва да е наясно какво отношение ще има към имигрантите, кои от тях ще приема и защо, както и какво ще бъде отношението ни към онези българи, които излизат от страната или пък се връщат в нея. Може ли България да използва емигрантската политика на “зелената карта” както сега се обмисля в Брюксел да се приложи този тип политика за привличане на качествена работна сила.

ИСС прие миналата година становище на тема “Проблеми на демографското развитие и предизвикателства пред демографската политика на България”, поясни доц. Дулевски. Основната препоръка в становището на Икономическия и социален съвет е да се приеме “Държавна стратегия за развитието на населението и за неговото качествено възпроизводство” до 2050 година. Председателят на ИСС приветства инициативата на президента да започне активна работа за решаване на демографските проблеми в консултативния съвет за национална сигурност към президента.

Президентът Георги Първанов покани присъстващите експерти и представители на институции да станат членове на нов консултативен съвет на президента по
демографските въпроси.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner