NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРОДЪЛЖАВА ДИСКУСИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ


Представителите на синдикатите оспориха и текстове, свързани с гъвкавостта на пазара на труда и подчертаха, че освен гъвкавост трябва да има и сигурност за работещите. Те настояват също в становището да се включат ясни мерки, които държавата да предприеме, за да изведе на светло т.нар. сива икономика.
Оспориха и новата идея на докладчика Божидар Данев за ваучерна система особено в частта й за прилагане в средното образование.

По председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски пленарната сесия беше прекъсната и тя ще продължи, след като до края на декември членовете на ИСС предадат своите бележки и проектът за становище се разгледа отново през процедурата на одобрение в комисии на Съвета. Предложението му беше прието с пълно мнозинство. Аргументът и на докладчика Божидар Данев, и на д-р Желязко Христов, който е и председател на Комисията за международно сътрудничество и евроинтеграция, бе, че за пръв път ИСС приема толкова обхватен политически документ и той трябва да се доработи, за да получи необходимия консесус.

С публичното обсъждане на проекта на становището Икономическият и социален съвет отбеляза 2 години от своето създаване. На дискусията присъстваха председателят на Народното събрание Георги Пирински, заместник министър- председателят и министър на държавната политика при бедстия и аварии Емел Етем и
представители на изпълнителната власт.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner