NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРЕДЛАГА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА


На последната си за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет кани представители на правителството, на парламента и президентството, както и медии. Публичната дискусия за Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика ще отбележи и две години откакто в България работи Икономическият и социален съвет. През този период членовете на Съвета са разработили и 9 становища по важни икономически и социални теми, както и 6 декларации, организирани са срещи с изпълнителната власт, много участия в международни форуми, срещи
на Смесения консултативен комитет “ЕС-България”. Икономическият и социален съвет е редовен член на Международната организация на икономическите и социални съвети и други сродни институции.

Последното за 2005 г. становище, което ще представи Божидар Данев, член на Съвета и председател на БСК, ще очертае постигнатото до момента по критериите на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност, предизвикателствата и нови идеи. Сред тях най-важното предложение е правителството да приеме национална
стратегия и план за изпълнение на Лисабонската стратегия.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner