NEWS - ARCHIVE

ИСС ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ


Становището на ИСС е на тема “Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика” и ще бъде публично дискутирано на 14 декември 2005 г., сряда, от 13.00 часа, в зала 6 на НДК.

Предложението за фонд за инвестиции в образованието и квалификацията на младежите е разработено от Божидар Данев – председател на БСК и член на ИСС, който ще представи проекта на становището. Идеята за създаване на фонд “Инвестиции в младежта” има за цел да подпомогне, да стимулира и да повиши шансовете на
всяко българско дете да завърши средно образование и да учи в университет. Само младежи, които учат ще могат да черпят от средствата, натрупани в личните си партиди. Предложението е при раждане на всяко дете да се създаде индивидуална партида с първоначална вноска, например от 3000 лв., а след това всеки месец държавата да внася определена месечна вноска. Фондът ще е на капиталов принцип на управление. Със средствата от личните си партиди в този фонд младежите ще могат да си плащат учебни такси докато учат, ако не учат нямат право да черпят средства от фонда. Ако напуснат страната, ще трябва да връщат използваните от фонда суми.

Като основна препоръка към правителството проектът на становището посочва необходимостта да се приеме национална стратегия за изпълнение на критериите от Лисабон за конкурентоспособност на човешкия и икономическия потенциал на България.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner