NEWS - ARCHIVE

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЗАМИНА ЗА БРЮКСЕЛ


На заседанието, което ще се състои на 8 декември, четвъртък, в сградата на Комитета в Брюксел ще се обсъди становище по предложеното от Европейския парламент и от Европейския съвет решение да се обяви 2007 година за Европейска година на равните възможности за всички.

Българската делегация ще вземе участие и в обсъждането на становище на ЕИСК за определяне на “Рамкова програма за основни права и справедливост” за периода 2007 – 2013 г., както и за програма за “Борба срещу насилието и възпрепятстване на дрогата” на ЕС.

Българската делегация ще обмени опит със своите колеги от ЕИСК по основни правила за работа и процедури във взаимоотношенията с Европейския парламент и Европейския съвет.

В състава на делегацията са включени членовете на Смесения консултативен комитет България – ЕС, на чело със съпредседателя от българска страна д-р Желязко Христов, заместник председателите на ИСС д-р Константин Тренчев и Дочо Лазаров и др. членове на ИСС.

MISSION

“THE CIVIL PARLIAMENT” OF BULGARIA

is the “bridge” between citizens and the national government. Its mission is to support such “bridging” so as to facilitate the communication between the society and the national government. It is the new and modern institution of the civil dialogue.

The ESC's mission is to promote civil society organisations access to and involvement in the process of decision-making on strategic economic and social issues.

The main goal of ESC's operation is to enable different representatives of organised civil society to feel free to state their views whereas unanimity on matters of common interest is encouraged. The Council expresses and protects civil society interests by communicating agreed statements and proposals submitted by its members to the executive and legislative authorities.

Read More

LATEST ACTS

Banner
Banner