ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

АНТОН ЛАЗАРОВ

Главен секретар на Икономическия и социален съвет.

Роден на 19 септември 1954 г. в гр. Петрич

Образование:

1974 – 1978 г. – ВИИ „Карл Маркс”, магистър по икономика

Професионална дейност:

2009 г. – досега – Икономически и социален съвет, главен секретар

2005 – 2008 г. – Индустриален холдинг „Доверие”АД , ръководител направление и член на СД на търговски дружества от състава на холдинга

2001 – 2004 г. – „Доверие Брико” АД, мениджър и изпълнителен директор

1999 – 2000 г. – „Доверие инженеринг” АД, изпълнителен директор

1991 -1998 г. – Търговска банка „ОББ” АД, главен секретар

1989 – 1990 г. – Търговска банка „Доверие”АД, заместник председател

1987 – 1988 г. – Софийска градска банка, директор

1985 – 1986 г. – БНБ 2, заместник директор

1979 – 1984 г. – ПП „Прогрес”, икономист и началник отдел

Обратно горе