КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Основни въпроси: демографска и семейна политика, обществено здравеопазване, образование, равни възможности и равно третиране, социално изключване и неравнопоставени групи, социални услуги, култура и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

  • Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
    2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
    Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”
ЧЛЕНОВЕ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава