ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Член на Икономическия и социален съвет от 25 февруари 2005 г.
1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
Председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.
Заместник - председател на ИСС от 24.02.2017г.
Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
3-та група – независим учен, определен от Министерски съвет.
Заместник-председател на ИСС от 10.10.2011г. и понастоящем.
Председател на постоянната Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС.
Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
Почeтен президент на КТ "Подкрепа".
Заместник - председател на ИСС от 10.12.2003 г. и понастоящем.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава