ГРУПА 3 - ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ С ДРУГИ ОБЩИ ИНТЕРЕСИ

Група ІІІ обединява 12 членове, представители на граждански организации с други общи интереси. Те са посочени в закона – организации на селскостопанските производители, на производствените кооперации, на занаятчиите, на потребителите, на жените, на хората с увреждания, на пенсионерите, социални и други, както и двама независими учени - специалисти по проблемите на икономическата и социалната политика.

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
/НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/

ПРОИЗВОДСТВЕНИ КООПЕРАЦИИ
/НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/

ПРОФЕСИОНАЛНО СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТE
/НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/

ОРГАНИЗАЦИИ НА ЖЕНИТЕ

ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
/НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПОМАГАЩИ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ИЛИ ЛИЦАТА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖИ
/НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП/

НЕЗАВИСИМИ УЧЕНИ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава