ГРУПА 2 - СИНДИКАТИ

ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ

Група ІІ включва 12 членове, определени от ръководните органи на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда. На това изискване в момента отговарят две организации:

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 9 декември 2010 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 18 юли 2017 г. 2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Изпълнителен секретар на Конфедерация на независимите синдикати в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Директор на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Научен секретар на Института за социални и синдикални изследвания на Конфедерация на независимите синдикати в България.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”

 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Почитен президент на КТ "Подкрепа"
  Заместник - председател на ИСС от 10.12.2003 г. и понастоящем.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Президент на КТ “Подкрепа”.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 11.12.2015 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Съветник на президента на КТ “Подкрепа”.
 • Член на Икономическия и социален съвет от 10 декември 2003 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Kонфедерален секретар на КТ "Подкрепа".
 • Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа”
 • Член на Икономическия и социален съвет от 29 Октомври 2012 г.
  2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
  Юридически съветник КТ"Подкрепа".

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава