БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ГЕОРГИ СТОЕВ

Член на Икономическия и социален съвет от 24 април 2008 г.
1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
Заместник-председател на Българска търговско-промишлена палата.
Член на постоянната Комисия по международно сътрудничество и европейска интеграция.
 
Образование:
1989 – 1993 г. – докторантура в Русия и Великобритания
1985 – 1987 г. – международни икономически отношения, ВИИ «Карл Маркс»
1970 – 1975 г. – японистика в Държавен университет, Санкт Петербург
Специализации:
Специализации в Япония и САЩ.
Професионална дейност:
2009 – и понастоящем – заместник - председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП).
2006 – 2009 г. – председател на УС на Европейската асоциация за обучение на чужденци в Япония (AOTS-EFAAS)
2006 – и понастоящем – член на УС на WN Fund-Japan
2006 – и понастоящем– управител на ПланЕкон ЕООД
2005 – и понастоящем - председател на УС на НЦПО в системата на БТПП
2002 – 2004 г. - експерт в ТСИЕД към ИКЕ - ООН, Женева
1999 – 2009 г. - член на ИС на БТПП
1991 – 2002 г. - регионален директор Plan Econ Inc. - USA за Югоизточна Европа
1990 – 1991 г. - председател на УС на Инвестмашпроект
1982 – 1990 г. - координатор проект на Ковестиил и началник на отдел маркетинг ЗТМ
1977 – 1982 г. - репортер и преводач БТА
Участие в организации:
2009 – 2010 г. – заместник - председател на Икономическия и социален съвет
2007 – и понастоящем – заместник - председател на Бюрото на комитета по търговия при ООН – Женева
2007 – и понастоящем – член на Комитета за наблюдение на ОП “Транспорт 2007-2013”
2004 – и понастоящем – заместник-председател на Българо – японския икономически съвет
Чужди езици:
Английски, руски, японски

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава