БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

ДИМИТЪР БРАНКОВ

Член на Икономическия и социален съвет от 27 януари 2009 г.
1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
Заместник - председател на Българска стопанска камара.
Член на постоянната Комисия по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване на ИСС.
Роден на 2 август 1958 г.
Образование:
1990 г. - доктор по икономика
1982 г. – Висш икономически институт «Карл Маркс»
Специализации:
2001 г. - Международен институт по труда на Международната организация по труда, Женева
1999 г. - Водещ одитор СУК, AJA, UK
1999 г. - Системи за управление по околна среда, Government Institues, USA
1997 г. - UNEP, St. Katherines College, Oxford
1993 г. - индустриални отношения и корпоративно управление в NIKKEIREN, Япония
1991 г. - микро- и макроикономика по курс на МIT, Полша
Системи за управление по околна среда по програма на UNEP/ICC в St Catherine’s Colleague, Оксфорд, Великобритания и в Government Institutes, Вашингтон; като водещ одитор на системи за управление на качество и околна среда, курс на AJA Registrars Europe s.r.l., Бристол, Великобритания и други.
Професионална дейност:
2008 г. - и понастоящем - заместник - председател на Българска стопанска камара (БСК)
1992 – 2008 г. - експерт, главен директор, БСК
1982 - 1990 г. - СП „ХС - търговия на едро”, РКО "В. Левски", редовен аспирант, главен асистент, Институт за държавно и стопанско управление при Министерски съвет, търговски и квалификационни фирми.
Членство в организации:
Член на съвета към изпълнитялния директор на Агенцията по заетостта
Член на работна група 20 по Околна среда
Член на консултативни органи към Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Български институт по стандартизация , Еврофондация, Дъблин и др.
Чужди езици:
Aнглийски и руски
Публикации:
над 200 в области макроикономика, финанси, пазар на труда, управление по околна среда.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава