БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БОЖИДАР ДАНЕВ

Член на Икономическия и социален съвет от 8 юли 2005 г.
1-ва група – организации на работодателите на национално равнище.
Изпълнителен председател на БСК.
Член на постоянната Комисия по международно сътрудничество и европейска интеграция на ИСС.
Роден на 5 ноември 1939 г.
Образование:
1965 г.– Технически университет, София
Специализации:
Следдокторска специализация в Университета в Хановер (ФР Германия) по управление на системи.
Професионална дейност:
2011 г. - и понастоящем- Изпълнителен председател на БСК.
2004, 2006г.– заместник – председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество
1993 2011 г. председател на БСК.
1992 г.– главен изпълнителен директор, Софийска фондова борса
1989 – 1993 г. – заместник – председател, Българска стопанска камара
1987 – 1989 г. – заместник – председател, Централен кооперативен съюз (ЦКС)
1980 – 1987 г. – експерт, ръководител на центровете за икономически анализи, приватизация и инвестиции в Българската индустриална стопанска асоциация (БИСА, днес - БСК)
1965 г.- научен сътрудник, Институт по кибернетика при Българската академия на науките
Чете лекции във ФРГ, Швейцария, Италия, САЩ, Великобритания и др.
Участие в организации:
2011 - и понастоящем - член на Настоятелството на НБУ и ТУ - София
2007 – и понастоящем -член наЕвропейския икономически и социален комитет
2006 – и понастоящем – член на работната група на високо равнище (по движение на работници) към Европейската комисия
2006 – и понастоящем – член на Комитета по социален диалог към Европейската комисия.
2006 г.– ръководител от българска страна на работната група по Лисабонската стратегия към Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
2006 г.– председател на Асоциация на организациите на българските работодатели
2006 г.– заместник - председател на Икономическия и социален съвет на Р България
2005 – и понастоящем – член на Съвета на президентите на BUSINESSEUROPE
1999 - 2004 г. – Съпредседател и учредител на Смесения консултативен комитет “ЕС съюз – България“
1996 г.– председател на Асоциация на организациите на българските работодатели
1995 –2008 г. - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Интерлийз” АД; член на Съвета на директорите на ПОК “Доверие.
1995 – и понастоящем - член на Съвета на директорите на “Солвей Соди” АД; Индустриален холдинг “България”,
1993 – 2010 г. - член на УС на Българската академия на науките; заместник - председател на Настоятелството на Нов български университет
Чужди езици:
Английски, немски и руски

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава