ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

С доц. Лалко Дулевски разговаря Валерия Стойкова, в. Стандарт

Доц. д-р Лалко Дулевски е председател на Икономическия и социален съвет, който е създаден у нас по подобие на органа в Евросъюза. Целта му е да осъществява връзката между управляващите, синдикатите и работодателите. Изготвя различни становища по наболелите проблеми за страната, които са обект на обсъждане. Попитахме д-р Дулевски кои са основните теми на ИСС за 2008 г.

С доц. Лалко Дулевски разговаря Валерия Стойкова, в. Стандарт

Доц. д-р Лалко Дулевски е председател на Икономическия и социален съвет (ИСС) - постоянна независима форма за консултации на правителството, парламента и президента за вижданията на гражданското общество у нас.
В свои становища ИСС коментира проблемите на пенсионната и здравната система, включително и в последното си становище по проекта на МС за национална програма за реформи за 2007-2009 г. В него ИСС аргументирано настоява да извършва независимо и обективно наблюдение на изпълнението на програмата.

Страница 16 от 16

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава