ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет в интервю за списание „Мениджър”

В. „Класа”.

Растежът през последните години завоалира големите проблеми на българската икономика

 - Само преди ден Икономическият и социален съвет /ИСС/ оповести своето становище за националната стратегия „България 2020 г.“, в което доста конкретно е представена икономическата ситуация днес и са посочени конкретни идеи за промяна. Каква всъщност е целта, проф. Дулевски?

Председателят на Икономическия и социален съвет за стратегическите приоритети на българската икономика в контекста на стратегия „Европа 2020”

5 октомври 2010, Национална радиоверига „Фокус”

Страница 10 от 17

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава