ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

Лука Жайер, Президент на Група III „Различни интереси” на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ , пред Агенция „Фокус” . Той взе участие в европейски дебат на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”, организиран от Икономическия и социален съвет /ИСС/ в България.

Етиен Флимлин, съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“, пред Агенция „Фокус”. Етиен Флимлин присъства на европейски дебат на тема „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”, организиран от Икономическия и социален съвет в България

Страница 6 от 16

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава