ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

ПРОФ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: ИСС ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Публикация на Весела Петрова, Агенция "Фокус".

Трябва да бъдат ясно установени ролята, целите и хората, които стоят начело на всички граждански организации в страната. Това каза председателят на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски по време на представянето на резолюция по първия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица на Министерството на правосъдието, предаде репортер на Агенция ”Фокус”. Този проект предвижда създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и Фонд за подкрепа развитието на гражданските организации. „ИСС не е срещу развитието на законодателството в подкрепа на организирания граждански диалог и граждански сектор в България. Трябва обаче да се направи един комплексен анализ и обективно да се установи дейността на всички структури и съвети, които представляват гражданското общество и имат консултативен процес”, заяви проф. Дулевски. Той уточни, че въпросният документ все още е само на сайта на Министерството и за момента още е не е обект на правителството. „В България имаме наслагване на много съвети и органи и сега е моментът за диалог, в който да установим мястото и ролята на всеки един от тези съвети - в кой процес по какъв начин участват. Но най-важното е да установим легитимността и демократичността на представителството – кого представляват, кого защитават и какви цели имат. Само така може наистина гражданското общество да има достатъчна представителност”, коментира проф. Дулевски. „С тази наша резолюция правим един анонс и изразяваме готовността си да се включим в консултативния процес при разработване на подобно законодателство, включително с редица предложения”, посочи той. Едно от предложенията на ИСС е свързано с това да се оцени дейността на инцидентно създадените съвети по време на гражданските протести от периода 2012-2014 година.
Весела ПЕТРОВА

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава