ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ

АНРИ МАЛОС: МНОГО СЪМ ГОРД ОТ ТОВА, КОЕТО БЪЛГАРСКИЯТ ИСС УСПЯ ДА ПОСТИГНЕ ЗА 10 ГОДИНИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖА ДА БЪДА СЪПРИЧАСТЕН И ДА ПОМАГАМ НА БЪЛГАРИЯ И НА НЕЙНИЯ СЪВЕТ.

Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален комитет в интервю за Агенция Фокус по повод 10-годишнината на Икономическия и социален съвет на България

Фокус: Г-н Малос, в началото на декември Вие, като президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) сте на първо официално посещение в България. С кои държавни ръководители ще се срещнете? И какво ще е вашето послание към българските политици?
Анри Малос: Както при всички мои официални посещения, като председател на институция на Европейския съюз (ЕС), представляваща гражданското общество, ще се срещна с президента на Република България Росен Плевнелиев, с председателя на Народното събрание Михаил Миков, със заместник министър-председателя Даниела Бобева и с някои министри, ангажирани по-специално с младежката заетост и борбата срещу обезлюдяването на българските региони. Но за мен това е и една възможност да се срещна с личности както се казва "на терена" – предприемачи, студенти, асоциации, профсъюзи, за да разбера по-добре техните нужди, за да мога да ги включа в програмата си в Брюксел. Надявам се също да получа по-детайлна информация за причините, но и за някои успешни мерки, предприети от вашата страна в борбата срещу изтичането на мозъци и обезлюдяването на районите. Европа също има да се учи от България.

Фокус: В рамките на Вашата визита, ще участвате в дебата на тема: „По-силна Европа за гражданите”, който българският Икономическия и социален съвет (ИСС) организира по повод своята 10-а годишнина. Много или малко са 10 години, за да се утвърди модел на организирано гражданско общество в една страна, все пак скоро присъединила се към ЕС?

Анри Малос: Гражданското общество е в основата на социалните връзки и аз вярвам, че има фундаментална роля в нашите демократични системи. България се присъедини към Европейския съюз от 2007 година и е много положителен знак, че създаването на Икономическия и социален съвет предшества това присъединяване. Днес, когато трябва да се преодоляват ключовите предизвикателства за бъдещето на вашата страна, като обучението на новите поколения, способността да бъдат задържани в страната си, съживяването на икономиката, България трябва да помни, че вече не е сама. Пред протегнатата ръка на Европа, представителите на гражданското общество и по-специално неговия ИСС, трябва да се ангажират да засилят националното единство и диалог и така да намерят един мощен инструмент за възстановяване.
Фокус: Като съпредседател на Смесения консултативен съвет България –Европейски съюз, имате личен принос за създаването на българския ИСС в този преходен период. Чувствате ли се и днес, лично, ангажиран към успеха на съвета, който за 10 години се утвърди като авторитетна институция в българското обществено пространство?

Анри Малос: Вярвам, че гражданското общество има ключова роля при взимането на стратегическите решения за Европа. Ето защо от началото на моето председателство, провеждам политика за възстановяване на полагаемото място на Европейския икономически и социален комитет на шахматната дъска в Брюксел. В допълнение към представителната демокрация, има място за друг начин на изразяване, който трябва да даде възможност на правителствата да разберат по-добре очакванията на гражданите. В този смисъл само за десет години в България успяхте да утвърдите един успешен модел на организиран граждански диалог чрез български съвет, което е един добър пример за много от другите страни-членки. Така че - да, аз съм много горд от това, което Икономическият и социален съвет успя да постигне и ще продължа да бъда съпричастен и да помагам на България и на нейния съвет.
Фокус: Двадесет години след влизането в сила на Договора от Маастрихт, европейският проект изглежда в застой, разбира се, и заради кризата. През 2014 година започва новият програмен период. Каква според ЕИСК трябва да е посоката за развитие на ЕС – към „повече Европа”, или „по-малко Европа”?
Анри Малос: Няколко месеца преди изборите за Европейски парламент, на европейския проект се предлагат три пътя. Първият от тях предлага напускане на Европа и връщане към сътрудничеството между отделните държави. Да не шикалкавим: рискът, без никакво съмнение е, че това би било връщане към статуквото от групи от държави, което ще съживи болезнени общи спомени. Вторият вариант е Федералният начин или, ако предпочитате, Съюза на САЩ на Европа. Като имаме предвид ситуацията, в която са поставени отделните народи, особено след годините на кризата, е ясно, че става въпрос само за една възможност в дългосрочен план, защото днес хората не са склонни за такива промени. И накрая, последният начин, и вероятно най-лошият, е стагнацията – да се продължи в една система, която е ограничена от липсата на прозрачност, неубедителна, подхранваща всеки ден малко повече разликата между гражданите и следователно екстремизма.Но аз съм убеден, че има и четвърти път, който е по-реалистичен. Път, свързан с връщане към прагматизма и който се опира на метода на Жан Моне: изграждане на солиден и солидарен съюз, произхождащ от възможни точки на сближаване в социалната, икономическата, фискалната сфера и т.н. Единственият път, който ще ни позволи да възвърнем доверието на гражданите и да постави Европа на мястото, което й принадлежи.
Фокус: Проучванията показват, че броят на европейците, които не вярват в Европейския съюз се е удвои през последните шест години. Тази година 2013 е Европейска година на гражданите. Какво според Вас трябва да направи Европа за своите граждани? Считате ли, че познаваме добре правата си като европейци.
Анри Малос: Нека спрем да гледаме в другата посока. Ако европейците са спрели да вярват в Европейския съюз, това е защото той не е успял да ги убеди, че може да бъде едно от решенията на трудностите, с които се сблъскват в ежедневието си. В нашия комитет, вярваме че Европа трябва да постави гражданите в центъра на своята дейност. И за това е от съществено значение един актьор, като ЕИСК, да може да играе стратегическа роля за очакванията „на терена” и да въведе отново баланс в полза на европейския интерес в днешния обществен дебат, воден от лобита на мощни частни интереси, които понякога дори не са европейски.

Инна ПОГЛУБКО

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава