НОВИНИ

Икономическият и социален съвет поиска нова Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, която да отговаря на европейските и световни цели за намаляване рисковете за климатичните промени във връзка с Парижкото споразумение за климата от декември 2015 г. Това е едно от основните предложение в приетото на 31 октомври т.г по време на последната пленарна сесия на ИСС становище на тема „Предизвикателства и възможности пред ЕС и България след преговорите за климатичните промени в Париж“. България е страна, която попада в един от рисковите засегнати региони на света, се твърди в становището.

Представителите на икономическите и социални съвети и сродни институции от Евро-средиземноморския регион (Евромед) проведоха своята поредна годишна среща на 24-25 октомври в Атина, Гърция. Срещата на високо равнище на Евромед се провежда за 21-ви пореден път, като началото на срещите се дава с Декларацията от Барселона през 1995 г.

Европейският стълб за социални права да се прилага във всички държави на Европейския съюз, а не, както е предложено в проекта, той да е валиден само за държавите от Еврозоната на първо време. Това предложение на председателя на българския Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски намери широка подкрепа по време на годишната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети на страните-членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. Срещата се проведе на 6-ти и 7-ми октомври т.г. в Мадрид, Испания. Във форума взеха участие 15 национални съвета и президентът на ЕИСК Георгиос Дасис.

Страница 4 от 119

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер