НОВИНИ

На пресконференция на 22 юни, понеделник, от 11 часа в БТА Икономическият и социален съвет ще представи становището си „ Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“. Основни тези от становището ще обосноват Васил Велев и Пламен Димитров – докладчици по становището. Участие ще вземе и проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС.

На проведената на 15 юни пленарна сесия ИСС прие резолюция по „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на икономическото управление“. С този акт ИСС се включи в процедурата по публично обсъждане, което Европейската комисията (ЕК) стартира и трябва да приключи на 30 юни. Приетата резолюция бе изпратена до всички европейски и национални заинтересовани страни.

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие становище на тема „ Eвропейският зелен пакт – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България. Българският Икономически и социален съвет е една от първите институции в страната, която излиза с официална позиция за Зеления пакт на ЕС и влиянието му за България.

Страница 4 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер