НОВИНИ

Икономическият и социален съвет /ИСС/ прие анализ „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“. Целта на акта е да насочи вниманието на институциите към спецификите на нощния труд у нас, свързани с характера на този вид трудова дейност, както и с някои последици и рискове за здравето на работниците. Заплащането на нощния труд също е основен акцент в анализа.

Европейският проект за климатичен закон е на финала и през есента ще стане задължителен за всички държави членки на ЕС. Затова е наложително още преди есента на тази година българската позиция по отношение на Зеления пакт да бъде защитена чрез спешни действия и по модела на Полша, която най-ефективно защитава националните си интереси.

Страница 3 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер