НОВИНИ

Зрелостниците от Перник изложиха своите предложения и възгледи за собствената си реализация на среща-дискусия в Двореца на културата в града, организирана от Икономическия и социален съвет и Община Перник и поискаха града им да добие облика на духовен и културен град с традиции и перспективи. Срещата-дискусия бе част от поредица подобни срещи, които Икономическият и социален съвет организира по проблемите на младите хора и които са акцент в дейността на Съвета през последните няколко години.

В рамките на провежданото за втори път проучване на миграционните нагласи сред учениците, които завършват средното си образование Икономическият и социален съвет (ИСС) се срещна и разговаря с абитуриенти от две столични училища – 51-во СОУ „Елисавета Багряна “ и 119-о СОУ Акад. Михаил Арнаудов“.

В последния си анализ за „ Дългосрочната безработица в България“, приет на пленарната сесия на 24 ноември т.г., Икономическият и социален съвет разглежда влиянието на икономическата криза и настъпилото след нея възстановяване върху дългосрочната безработица (групата от хора, които повече от една година търсят безуспешно работа) и дълготрайно обезкуражените, които повече от една година не търсят работа, защото смятат, че няма да намерят. Според анализа дългосрочната безработица продължава да бъде сериозен проблем и след наблюдавания процес на възстановяване от кризата между 2013 и 2015г.

Страница 3 от 119

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер