НОВИНИ
Икономическите и социални съвети на Европейския съюз приеха декларация, според която социалната кохезия и устойчивото развитие не могат да бъдат разглеждани само като разход, а като двигател за растеж и създаване на работни места в Европа.
В началото на 2000 г. стартира най-мащабният общоевропейски проект за икономически и социални реформи – известната Лисабонска стратегия. Така Обединена Европа ясно заяви своята амбиция до 2010 г. да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика на познанието в света, способна да поддържа висок и стабилен икономически растеж при по-висока заетост и по-голяма социална кохезия.
Министър-председателят Сергей Станишев, председателят на Народното събрание Георги Пирински, лидерите на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" и членове на ръководствата на големите работодателски организации участваха в оранизираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) публична консултация между правителството и гражданския сектор относно проекта на управленската програма на прагравителството.

Модератор на дискусията, която се състоя на 18 ноември 2005 г. В НДК, беше доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС. За първи път в новата ни политическа история се обсъжда публично програма за управление преди нейното окончателно приемане, отбеляза при откриването на срещата доц. Дулевски.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер