НОВИНИ

За Брюксел отпътува делегация на Икономическия и социален съвет на България, за да участва в заседанието на секцията по заетостта, социалното дело и гражданството на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Делегацията замина по покана на председателя на секцията г-н Хенри Малос.

Икономическите и социални съвети на Европейския съюз приеха декларация, според която социалната кохезия и устойчивото развитие не могат да бъдат разглеждани само като разход, а като двигател за растеж и създаване на работни места в Европа.
В началото на 2000 г. стартира най-мащабният общоевропейски проект за икономически и социални реформи – известната Лисабонска стратегия. Така Обединена Европа ясно заяви своята амбиция до 2010 г. да се превърне в най-конкурентоспособната и динамична икономика на познанието в света, способна да поддържа висок и стабилен икономически растеж при по-висока заетост и по-голяма социална кохезия.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер