НОВИНИ

Икономическият и социален съвет на България смята за необходимо да декларира своята позиция преди да се вземе окончателното решение за определяне на дата за приемане на България в Европейски съюз.

Главният секретар на Икономическия и социален съвет на България Мирослав Тончев участва в Годишната среща на главните секретари на националните икономически и социални съвети и сродни институции от страните членки на ЕС и Европейския икономически и социален комитет. На срещата тази година бяха поканени главните секретари на Икономическите и социални съвети на България и Румъния.

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски и зам.-председателят на Съвета Божидар Данев, участваха вчера, 20 април 2006 г., в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет, посветена на темата “Преодоляване на разстоянието – как Европа да се приближи до гражданите”. Председателят на ИСС доц. Дулевски коментира пред колегите си от ЕИСК ролята на социалните партньори в работата с гражданското общество, а зам.-председателят Божидар Данев говори за ролята на работодателите.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер