НОВИНИ

Икономическият и социален съвет организира публична дискусия – консултация по проекта на средносрочна стратегия на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на доходите на населението 2007 - 2009 г на 20 юни 2006 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 9 на НДК.

В началото на юли т.г. Икономическият и социален съвет ще приеме и публично ще представи становище по проекта на Министерството на здравеопазването за Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. Становището е в резултат на самосезиране на ИСС.

На 15 и 16 май 2006 г., във Виена делегация на ИСС, водена от председателя на съвета доц. Лалко Дулевски, ще участва в конференция на тема: “Предизвикателствата на демокрацията с пряко участие в разширена Европа”. Организатори на конференцията са Австрийският консултативен съвет по икономическите и социални въпроси и Европейският икономически и социален комитет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер