НОВИНИ

Икономическият и социален съвет ще покани на широка обществена дискусия през септември т.г. държавни институции, професионални и граждански организации, за да се обсъди проектът на Националната здравна стратегия 2007 – 2012 г. и становището на ИСС по него.

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България (СКК) призовава националните парламенти на страните членки на ЕС да ратифицират Договора за присъединяване на България към ЕС. Този текст е записан в съвместна декларация, която приеха вчера членовете на СКК в Брюксел. Предложението за включване на този текст в съвместната декларация е на двамата съпредседатели на СКК д-р Желязко Христов и Анри Малос.

Изучаването и прилагането на опита на отделни страни налага необходимостта правителството на България да разработи и отстоява собствена стратегия и политики в отделните области за подготовката и присъединяването ни към Еврозоната, се казва в доклада на българската делегация за заседанието на Смeсения консултативен комитет “Европейски съюз – България” /СКК/. Заседанието на СКК се провежда днес, 18 юли 2006 г. /вторник/ в Брюксел и темата е “Подготовката на България за присъединяване към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения”.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер