НОВИНИ

Изучаването и прилагането на опита на отделни страни налага необходимостта правителството на България да разработи и отстоява собствена стратегия и политики в отделните области за подготовката и присъединяването ни към Еврозоната, се казва в доклада на българската делегация за заседанието на Смeсения консултативен комитет “Европейски съюз – България” /СКК/. Заседанието на СКК се провежда днес, 18 юли 2006 г. /вторник/ в Брюксел и темата е “Подготовката на България за присъединяване към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения”.

Подготовката на България за присъединяването към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения е темата на докладите, които ще бъдат представени в Брюксел по време на 14-ата среща на Смесения консултативен комитет ЕС-България (СКК). За участие в редовната среща на СКК днес, 17 юли 2006 г., заминава българска делегация, водена от съпредседателя на Комитета д-р Желязко Христов. В делегацията са включени членовете на СКК д-р Константин Тренчев – зам.-председател на ИСС, Божидар Данев – зам.-председател на ИСС, Васко Бояджиев и Пламен Димитров, както и председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на Съвета Мирослав Тончев.

Възможностите за сътрудничество и съвместни инициативи на Икономическите и социални съвети на България и Гърция обсъдиха днес председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и председателят на гръцкия ИСС Николас Аналитис. Това стана по време на официалното посещение в Икономическия и социален съвет на България на делегация от Икономическия и социален съвет на Гърция.

Доц. Дулевски постави за обсъждане възможностите за подобряване на връзките между двете страни по отношения на търговията и отварянето на пазарите на труда. Той предложи да се разработват в контактни групи от Съветите на двете страни въпроси от взаимен интерес.

 

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер