НОВИНИ

Делегация от ИСС, водена от председателя на Съвета доц. Лалко Дулевски, участва в двугодишната конференция на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел. В конференцията участие взеха зам.-председателят на Съвета доц. Дочо Лазаров и главният секретар Юрий Спириев.

Тази година конференцията премина под мотото “Живата Европа: предизвикателство за гражданското общество” и имаше за цел да открои особените черти на европейския модел на общество с неговите специфични ценности. По време на конференцията се състоя и церемония по преименуването на сградата на ЕИСК “Белиярд” в “Сграда Жак Делор” – на името на бившия президент на Европейската комисия.

 

На първото си за новата парламентарна сесия заседание вчера, 13 септември 2006 г., Комисията по труда и социалната политика разгледа проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. Вносители на законопроекта са Хасан Адемов, Петър Мръцков и Христина Христова.

С решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет бе утвърдена кандидатурата на Юрий Спириев за главен секретар на Съвета. Досегашният главен секретар Мирослав Тончев премина на работа в Българската стопанска камара – главен директор.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер