НОВИНИ

Необходима е ясна държавна политика, осигуряваща силна и навременна подкрепа на българското селско стопанство, е заключението на становището на ИСС на тема “Проблеми на селското стопанство при присъединяването на България към ЕС”. Становището е разработено по собствена инициатива и бе прието на последната пленарна сесия.

В отговор на писмо на зам. министър председателя и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем до председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски, в което се изисква становище на ИСС по състава на българските представители в Европейския икономически и социален комитет, Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет предложи на Министерския съвет следните 12 кандидатури:

Днес, 11 октомври 2006 г., Народното събрание разгледа на първо четене Проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. В Пленарната зала председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание и един от вносителите на законопроекта Хасан Адемов докладва, че на първо четене Комисията е приела внесените промени. Доклад за приемането на първо четене на промените в Закона за ИСС от Комисията по гражданско общество и медии в НС представи и председателят на комисията Иво Атанасов. Доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, разясни в Пленарната зала целта на промените в закона за ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

ПОСЛЕДНИ АКТОВЕ

  • 1
  • 2
  • 3
Банер
Банер