НОВИНИ

Днес, 11 октомври 2006 г., Народното събрание разгледа на първо четене Проекта за изменение и допълнение на Закона за Икономическия и социален съвет. В Пленарната зала председателят на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание и един от вносителите на законопроекта Хасан Адемов докладва, че на първо четене Комисията е приела внесените промени. Доклад за приемането на първо четене на промените в Закона за ИСС от Комисията по гражданско общество и медии в НС представи и председателят на комисията Иво Атанасов. Доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, разясни в Пленарната зала целта на промените в закона за ИСС.

Днес, 9 октомври, в столичния хотел „Шератон” се проведе дискусия на тема „Готовност на бизнеса и администрацията за усвояване средствата от ЕС след 1 януари 2007 г.”, организирана от „Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес” и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

В дискусията участваха министърът на финансите Пламен Орешарски, директорът на Дирекция „Усвояване на средствата от ЕС” при МФ – Боряна Пенчева, повече от 200 представители на фирми и браншови организации от различни сектори на икономиката. Специален гост на форума бе г-н Михай Манолю – Генерален секретар на Алианса на румънските работодатели.

Европа не е заплашена от социален дъмпинг на пазара на труда от българската работна сила – това е едно от основните послания на международната конференция “Европейският социален модел и предизвикателствата пред България”, организирана от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет вчера в София.

В заключителен документ на конференцията освен констатациите от дискусиите конференцията отправя послания към българските институции и към европейските. Заключителният документ е разделен на няколко части – европейският социален модел, пазарът на труда и свободното движение на хора, корпоративната социална отговорност и ролята на социалния и гражданския диалог.

 

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер