НОВИНИ

По решение на Председателския съвет на Икономическия и социален съвет (ИСС ) се разработва становище на тема „Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа. Докладчици по становището са Пламен Димитров и Радосвет Радев, които представляват групите на синдикатите и на работодателите. Двамата съдокладчици поставиха за обсъждане изготвения проект за становище на съвместно заседание на трите комисии в ИСС: Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения ; Комисията по социална политика и Комисията по икономическа политика.

ИСС получи писмо от комисаря по бюджет и човешки ресурси в ЕК Гюнтер Йотингер, в което той благодари за изпратения му акт на българския Икономически и социален съвет, посветен на предстоящото обсъждане и приемане на Многогодишната финансова рамка (МФР ) на ЕС 2021 – 2027 г . В писмото си комисарят изразява благодарност за подкрепата на българския Икономически и социален съвет за изграждането на още по-силна и справедлива Европа и подчертава своята висока оценка за акта на ИСС.

В съответствие с многогодишната си практика по отношение на европейските стратегически документи, ИСС изпрати своя акт по Зеления пакт до европейските институции – E вропейския парламент и българските евродепутати, председателя на Европейската комисия и ресорните комисари. ИСС бе първата институция в България, която прие позиция по Зеления пакт , като в процеса на разработването проведе консултация с българския еврокомисар Мария Габриел.

Страница 2 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер