НОВИНИ

Последната от поредицата дискусии, които ИСС провежда с ученици, бе във второ средно училище „Емилиян Станев“. Над 50 ученици от 9, 10 и 11 класове членуващи в клуб „Европа“ към училището и носители на приза „Младши посланици на Европейският парламент“ бяха домакини на срещата- дискусия “Младите хора за Европа“.

По традиция Икономическият и социален съвет проучва мнението, разбирането и познанията за ЕС на завършващи средното си образование ученици. Поредната дискусия беше в 35.СУ „ Добри Войников“ В нея участваха около 40 ученици от горните класове. Техните презентации на тема „Младите хора за ЕС“ показваха основни знания за структурата на ЕС и за ползите и предизвикателствата пред България като член на ЕС.

Икономическият и социален съвет прие становище „Предизвикателства пред бизнеса в контекста на цифровизацията на икономиката“. С този документ ИСС поставя акцент върху цифровата трансформация на българския бизнес и отново отбелязва, че 2 години след приемането на Концепция за цифрова трансформация на българската индустрия все още няма Стратегия 4.0. ИСС настоява за по-ускорено приемане на тази стратегия и заради факта, че сега се разработва Националната стратегия за развитие „България 2030“, в която като първа стратегическа цел се очертава именно технологичната трансформация.

Страница 9 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер