НОВИНИ

На 7 юни, в рамките на свое заседание, парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика разгледа Отчета за дейността на Икономическия и социален съвет за 2016 г.

Председателят на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски представи накратко дейността на ИСС като акцентира на основните актове, приети през годината, на проведените консултации при тяхното обсъждане, както и на регионалните и национални дискусии в страната.

ИСС покани представители на МОН, на МТСП , на центрове за професионално обучение, експерти, директори на училища и учители, за да консултира с тях проекта за резолюция „Възможни насоки на развитие на системата за професионално образование и обучение в България“.

Позицията на България за бъдещето на Европа трябва да звучи силно и убедително, това беше общото заключение от организираната от Икономическия и социален съвет на България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и дискусия за петте сценария на Бялата книга за бъдещето на ЕС.

Страница 8 от 128

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер