НОВИНИ

Кръговата икономика – характеристики и възможности“ е темата на последното становище, което Икономическият и социален съвет прие през 2019 г. По време на дискусията на пленарната сесия членове на ИСС определиха кръговата икономика като тема „от“ и „за“ бъдещето, малко позната в обществото, която е необходимо да намери своето място, включително и чрез разпространяване на познание и информация за нея.

Арно Метцлер, председател на Трета група в ЕИСК, гостува на българския Икономически и социален съвет. Г-н Метцлер е на посещение в София за конференцията, организирана от ЕИСК в Народното събрание на тема „Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“.

Българският Икономическият и социален съвет решително подкрепя процеса на сближаване и присъединяване на държавите от Западните Балкани в ЕС. Необходимо е институциите на организираното гражданско общество от тези държави да работят в тясно сътрудничество, за да се получи синергия в усилията за ускореното им присъединяване, това заяви проф. д-р Лалко Дулевски – председател на Икономически и социален съвет, по време на конференция„Западните Балкани: ясна пътна карта за напредък“ в Народното събрание. Конференцията бе организирана от Европейския икономически и социален комитет. Във форума взе участие българският комисар Мария Габриел, заместник председателят на НС Кристиян Вигенин, депутати, посланици и представители на ЕИСК и на граждански организации от Северна Македония, Албания, Сърбия и Черна гора.

Страница 8 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер