НОВИНИ

Двудневна мисия на Обсерваторията на пазара на труда към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе срещи и дискусии с различни институции и организации, за да изследва приложението и резултати от Препоръката на Съвета от февруари 2016 г. за интеграция на дългосрочно безработните към пазара на труда. Специална цел на мисията бе да регистрира добри практики, опит и иновативни методологии в участието на гражданското общество в борбата срещу дългосрочната безработица. В състава на мисията бяха включени по един представител на групите в ЕИСК. Представител на групата на работодателите бе Георги Стоев, на синдикатите – д-р Иван Кокалов и на групата с други интереси – проф. д-р Лалко Дулевски. Мисията бе координирана от администратора на Обсерваторията на пазара на труда Ана Думитраче.

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе заседание и обсъди проект за становище на ИСС „Бъдещето на труда: предизвикателства на четвъртата индустриална революция“.

Позицията на Икономическия и социален съвет (ИСС), че България трябва да ускори подготовката си за присъединяване към Еврозоната, приета с пълно съгласие от работодателските, синдикалните организации и други неправителствени организации, се основава на факта, че страната ни е изпълнила всички изисквания и критерии и сега е моментът да направи и първите стъпки към Еврозоната. Становището бе представено днес в БТА на пресконференция.

Страница 8 от 134

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер