НОВИНИ

ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

О, майко моя, родино мила,
защо тъй жално, тъй милно плачеш?
Гарване, и ти, птицо проклета,
на чий гроб там тъй грозно грачеш ?

Ох, зная, зная, ти плачеш, майко,
затуй, че ти си черна робиня,
затуй, че твоят свещен глас, майко,
е глас без помощ, глас във пустиня.

Мисия на Обсерваторията на пазара на труда към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) проучва в София добри практики и модели на съдействие на гражданското общество при интегрирането на дългосрочно безработните в пазара на труда. В нея са включени представители-членове на ЕИСК от трите групи: на работодателите е Георги Стоев, на синдикатите – д-р Иван Кокалов, на групата с различни интереси – проф. д-р Лалко Дулевски.   Мисията се координирана от администратора на Обсерваторията на пазара на труда Ана Думитраче.

Двудневна мисия на Обсерваторията на пазара на труда към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе срещи и дискусии с различни институции и организации, за да изследва приложението и резултати от Препоръката на Съвета от февруари 2016 г. за интеграция на дългосрочно безработните към пазара на труда. Специална цел на мисията бе да регистрира добри практики, опит и иновативни методологии в участието на гражданското общество в борбата срещу дългосрочната безработица. В състава на мисията бяха включени по един представител на групите в ЕИСК. Представител на групата на работодателите бе Георги Стоев, на синдикатите – д-р Иван Кокалов и на групата с други интереси – проф. д-р Лалко Дулевски. Мисията бе координирана от администратора на Обсерваторията на пазара на труда Ана Думитраче.

Страница 7 от 133

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер