НОВИНИ

На планираната си сесия от 13 ноември т.г. Икономическият и социален съвет прие резолюция на тема „Преждевременното напускане на образователната система – проблеми и възможни решения“.

Георгиос Дасис – президент на Европейския икономически и социален комитет / ЕИСК/в Брюксел, снощи гостува на българския Икономически и социален съвет /ИСС/ в София. Той се срещна с членовете на пленарна сесия на ИСС и разговаря с тях по приоритетите на Европа и на предстоящото българското председателство на Европейския съвет.

Икономическият и социален съвет и Община Самоков организираха среща-дискусия с ученици, завършващи средното си образование, за възможностите за реализация на младите хора в региона. Целта на дискусията беше да се състои откровен разговор между местната власт и младите хора за бъдещето развитие на общината и за тяхната професионална и трудова реализация в района.

Страница 5 от 128

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер