НОВИНИ

България да бъде част от проекта за Европейския стълб за социални права – това обедини всички участници в дискусията по проекта на Европейската комисия за създаване на Европейски стълб на социалните права. Дискусията бе организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). В срещата участваха над сто представители на различни граждански организации, членове на Европейския икономически и социален комитет, членове на Икономически и социален съвет на България, представители на научната общност. В откриването на дискусията в хотел София-Балкан днес взеха участие министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Хасан Адемов.

На 3 октомври в София Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическият и социален съвет на България (ИСС) организират Дебат с гражданското общество по проекта на Европейски стълб на социалните права, който ще се проведе от 10 ч. в зала „Сердика” на „София Хотел Балкан”. В дискусията ще вземат участие представители на работодателски и синдикални организации, на други граждански организации и на научните среди. Като официални гости са поканени министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова и д-р Хасан Адемов, председател на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика.

На Пленарната сесия на ИСС на 15 юли 2016г. бе приета резолюция по Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда. Резолюцията обръща внимание върху една конкретна област от всички специфични препоръки за реформи през 2016 г. в България – дълготрайната безработица. ИСС многократно е сигнализирал, че дълготрайната безработица е сериозен социален и икономически проблем с широк спектър от последици. В специфичните препоръки на Европейския съвет в рамките на Европейския семестър, както и в Доклада за България за 2016 г. се казва, че социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дълготрайно безработните трябва да се подсилят и интегрират.

Страница 5 от 119

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава
Банер
Банер