НОВИНИ

На заседание на три комисии на ИСС (Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, Комисията по социална политика и Комисията по икономическа политика ) бе обсъден проект на становище на ИСС на тема “Зелената сделка – икономически, социални и екологични предизвикателства и възможни решения за България“.

Комисията по социална политика и Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведоха съвместно заседание по повод обсъждането на проект на анализ на тема „Проблеми на полагането и заплащането на нощния труд в България“, който е част от Плана за дейността на ИСС.

Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по социална политика на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведоха съвместно заседание, на което обсъдиха проект на становище на тема „Основни приоритети в проекта на Стратегическа рамка на ЕС по безопасност и здраве при работа - 2021-2027 г.“.

Страница 5 от 150

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер