Нови статии по дата: май 2018

Икономическият и социален съвет прие становище на тема „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване / ОЕПЛПО/ - COM/2017/343 final. Идеята на предложението е да се създаде общоевропейски продукт за лично пенсионно осигурявана на всички държави членки и така да се насърчи спестяването за старини като се гарантират в дългосрочен план устойчиви доходи на възрастните хора. ИСС споделя необходимостта от доразвиване на националните съществуващи схеми за допълнително лично пенсионно осигуряване с нови продукти и отбелязва, че предложението на ЕП ще улесни най-вече мобилните работници, самостоятелно заетите лица и работещите в различни държави членки.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Съболезнователно писмо по повод смъртта на Божидар Данев изпрати от името на Икономическия и социален съвет председателят проф. Лалко Дулевски. В писмото, адресирано до БСК и до близките, се казва:

"Не можем да повярваме, че си отиде една емблематична фигура за обществения живот на България. Напусна ни приятел, който проявяваше човещина, финес и мисъл във всяка ситуация.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Над 100 представители на гражданското общество приеха документ, който представлява техния принос за срещата на върха на държавните глави от ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе в София на 17 май

Участниците в конференцията на високо равнище бяха убедени, че разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и законови стандарти в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС. Популяризирането на ценностите на ЕС в региона гарантира сигурност и стабилност, дава тласък на социалното и икономическото развитие и укрепва демокрацията и принципите на правовата държава в тези страни, което на свой ред означава стабилност и сигурност за ЕС.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Конференция за икономическото и социално сближаване в региона на Западните Балкани ще събере работодателски, синдикални и граждански организации с други интереси в София на 15 май, вторник, в хотел „Маринела“ от 9.00 ч. Конференцията е организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)и Програмата за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия, с подкрепата на Българското председателство и на българския Икономически и социален съвет (ИСС).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Конференцията за Западните Балкани представлява принос на организираното гражданско общество към срещата на върха на държавните ръководители от ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе на 17 май 2018 г. в София.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер