Нови статии по дата: декември 2018

Икономическият и социален съвет (ИСС) препоръчва на българското правителство да предложи новият Европейски орган по труда (EОТ) да бъде установен в България с мотива, че това ще има силен положителен ефект в държавите от Централна и Източна Европа, които са най-силно засегнати от негативни явления на трансграничния пазар на труда.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие резолюция, свързана с насърчаването и използването от малките и средните фирми на пазарите за растеж. Резолюцията на ИСС е относно „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596б2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаването и използването на пазарите за растеж на МСП“ – COM (2018) 331 final – 2018/0165 (COD).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) и Европейския и икономически и социален комитет (EИСК) съвместно организираха публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“, на която бяха представени и младите хора. Активно участие в дебатите взеха младежите от Националния младежки форум, който обединяванад 50 организации у нас и е член на Европейския младежки форум, от Националното представителство на студентските съвети, защитаващ интересите на над 200 000 студенти, както и ученици от софийски гимназии.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Каква Европа искаме?“ беше темата на публична дискусия, организирана от Икономическия и социален съвет ( ИСС ) на България и от Европейския икономически и социален комитет ( ЕИСК ) . Участниците в обсъждането със загриженост и експертност поставиха редица предизвикателства, които организираното гражданско общество в България припознава като основополагащи и определящи за бъдещето развитие на ЕС.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) награди Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за особен принос в развитието и подкрепата на българското организирано гражданско общество. Това стана по време на публична дискусия, организирана от двете институции, на тема „Каква Европа искаме?“. Тази дискусия освен, че даде думата на представители на граждански организации, експерти, младежи и представители на управлението, отбеляза и две годишнини. Европейският икономически и социален комитет навършва 60 години от създаването си, а Икономическият и социален съвет на България навършва 15 години от началото си. Двете институции работят в тясно сътрудничество и успешно изразяват позициите на организираното гражданско общество както в България, така и в Европа.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер