Нови статии по дата: ноември 2018

На 30 ноември от 9 часа в зала „ Роял“ на „София хотел Балкан (пл. „Св. Неделя“ № 5) ще се проведе публична дискусия на тема Каква Европа искаме?, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България и от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На последната си пленарна сесия Икономическият и социален съвет прие две резолюции, посветени на бъдещето на ЕС. Основните теми на резолюциите са икономическите и социалните измерения за по-силна и по-солидарна Европа. Още от 2015 г. ИСС активно участва чрез свои актове и организирани дискусии в европейските дебати относно бъдещето на ЕС. С последните приети резолюции ИСС изразява основните позиции на българското организирано гражданско общество по най-актуалните проблеми, които предстои да се решат догодина през май по време на среща на върха на европейските лидери в Румъния. И в двете резолюции ИСС настоява ЕС да запази единството си и да се развива като силен и конкурентен съюз и като справедлива и солидарна общност.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет (ИСС) взе решение да предложи на Министерския съвет да утвърди Радосвет Радев - член на Икономическия и социален съвет от групата на работодателите, за член на Европейския икономическия и социален комитет (ЕИСК). Радосвет Радев – изпълнителен председател на БСК, влезе в състава на ИСС на мястото на Божидар Данев, който почина по-рано тази година. По Закона за Икономическия и социален съвет на Република България предложения за българските членове на Европейския икономическия социален комитет се правят от ИСС пред Министерския съвет, а Министерският съвет утвърждава предложената кандидатура.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Две училища в София бяха домакини на станалите вече традиция срещи-разговори на ИСС свързани с перспективите за професионална реализация при обучение чрез работа.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

За поредна година ИСС се срещна с ученици от 9-тите и 11 класове от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), които се обучават чрез дуалната система по професия „Икономист“ и специалност „Търговия“. Повече от 50 ученици коментираха с председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски, с Янка Такева, член на ИСС и председател на СБУ, и с директора на гимназията Мая Гешева перспективите за професионална реализация при обучение чрез работа.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер