Нови статии по дата: юли 2016

На Пленарната сесия на ИСС на 15 юли 2016г. бе приета резолюция по Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда. Резолюцията обръща внимание върху една конкретна област от всички специфични препоръки за реформи през 2016 г. в България – дълготрайната безработица. ИСС многократно е сигнализирал, че дълготрайната безработица е сериозен социален и икономически проблем с широк спектър от последици. В специфичните препоръки на Европейския съвет в рамките на Европейския семестър, както и в Доклада за България за 2016 г. се казва, че социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дълготрайно безработните трябва да се подсилят и интегрират.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет започна днес пленарната си сесия с едноминутно мълчание за жертвите на атентата в Ница. По предложение на председателя на ИСС проф. д-р Лалко Дулевски членовете на сесията единодушно приеха декларация, в която изразиха непримиримост към тероризма и съпричастност с близките на жертвите в Ница. Ето и пълният текст на Декларацията, която ИСС изпрати чрез френския посланик в София до френския народ и до Френския икономически, социален и екологичен съвет:

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 4 юли 2016 г. Икономическия и социален съвет и Община Летница организираха регионална среща-дискусия на тема “Ролята на малките общини за решаване на миграционните процеси и заетостта на младите хора. Опитът на Община Летница”, която бе втората по ред среща в региона.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Българското председателство да издигне за приоритетна тема развитието на планинските и полупланински региони, предлагат ИСС и кметовете на Троян и Тетевен. Това предложение беше формулирано от проф. д-р Лалко Дулевски – председател на ИСС по време на поредната регионална среща дискусия в Тетевен на тема „Развитие на социалните дейности в общините от планинските и полупланинските райони в страната, опитът на Тетевен“.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Дискусия за социалната икономика и социалното предприемачество, за ролята на местната власт за тяхното развитие организираха Икономическият и социален съвет и Община Ловеч. С участието на   кмета на Ловеч Корнелия Маринова, областния управител Ирина Митева, съветника по социални въпроси на министър председателя Тотю Младенов, председателя на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски, кметове от областта, експерти и представители на местните институции и неправителствени организации беше обсъдена темата „Ролята на местната власт за развитието на социалната икономика и социалното предприемачество – опит и предизвикателства”. Разговорът за устойчивостта на социалните предприятия, за нови възможности за заетост на младите хора, за иновативни форми на предприемачество привлече вниманието на ловешката общественост.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На пленарна сесия на 24 юни 2016 г. Икономическият и социален съвет прие две резолюции, свързани с активността на България в рамките на Европейския семестър.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В приетата на 24 юли 2016 г. резолюция на Икономическия и социален съвет по повод Препоръката на Европейския съвет към България „се обръща внимание, че се запазват основните препоръки към страната ни от 2015 г., с изключение на препоръката в областта на средното образование“. В препоръките за миналата година и за настоящата 2016 г. има идентични четири   области – фискална политика, банков и небанков сектор, активна политика на пазара на труда и регулаторната рамка по несъстоятелността. Четирите обрасти имат пряко отношение към формирането на макроикономическите дисбаланси на България.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер