Нови статии по дата: юли 2015

Министерският съвет одобри българските кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2015 - 2020 г. Комитетът е консултативен орган на Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС и по въпроси, които смята за важни. Членовете на ЕИСК представляват интересите на страните си в различни области и са разделени на три групи - „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейства, НПО и др.  Общо членовете на Комитета са 350, а за България определената бройка е 12.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер