Нови статии по дата: март 2015

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Благоевград организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности пред младите хора”, която ще се проведе на 1-ви април 2015 г. /сряда/ от 10.30 ч. в заседателна зала 5 в сградата на Община Благоевград.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

В рамките на проведено на 6 март 2015 г. заседание на пленарната сесия на Икономическият и социален съвет (ИСС) бе обсъден въпросът за предложението на ИСС до Министерски съвет за кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), съгласно изискванията на Закона за ИСС и предстоящия нов мандат на ЕИСК ( октомври 2015 - октомври 2020 г.).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На свое заседание, проведено на 6 март, Икономическият и социален съвет (ИСС) прие разработената по собствена инициатива резолюция по „Годишен обзор на растежа 2015 г.” (ГОР), с което продължи традицията да се включва активно в процеса на Европейския семестър.

В рамките на Европейския семестър през 2014 г. ИСС прие редица актове в основни области, в които продължават да са налице съществени предизвикателства за България, и които Европейската комисия (ЕК) идентифицира в ГОР 2015 г. Сред тях са становищата по: “Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014–2020 г.”; “Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение”, „Възможности за развитие на регионите чрез използване на инструмента „Водено от общностите местно развитие”, становище по проблемите на здравеопазването и др.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер