Нови статии по дата: октомври 2015

На 29 октомври 2015 г. се проведе съвместно разширено заседание на постоянните комисии на ИСС – Комисия по социална политикаи Комисия по труд доходи, жизнено равнище и индустриални отношения, в рамките на което бе обсъден проекта на становище на тема „Корпоративната социална отговорност – достижения и предизвикателства“, изготвено по собствена инициатива, със съдокладчици Веселин Митов, председател на Комисията по социална политика, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Милена Ангелова, член на ИСС,главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер