Нови статии по дата: септември 2014

Организираната от Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) кръгла маса на тема “Заетостта в селските райони – проблеми и възможни решения” събра над 50 представители на държавната и местна власт, социалните партньори и неправителствения сектор, членове на ИСС и ЕИСК, експерти и медии.

Кръглата маса бе организирана по инициатива на секция „Земеделие, развитие на селските райони и околна среда“ (NAT) на ЕИСК с президент Диляна Славова, която е и член на българския Съвет. Официални гости бяха президентът на Група III на ЕИСК – Лука Жайер и заместник-президентът на Група I на ЕИСК - Брендън Бърнс. Участие във форума взеха Стафан Нилсън – член на ЕИСК, Пламен Димитров – член на ЕИСК, председател на Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС и президент на КНСБ, Сергей Цветарски – председател на Националния статистически институт (НСИ), Емил Савов – зам.-изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Ваня Боюклиева – заместник-председател на Централен кооперативен съюз (ЦКС), представители на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) и на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) организират кръгла маса на тема: “Заетостта в селските райони – проблеми и възможни решения”, която ще се проведе на 5 септември 2014 г. /петък/ от 9.00 ч. в сградата на Централен кооперативен съюз, гр. София.

ЕИСК и ИСС отдават първостепенно значение на развитието на селските райони като предпоставка за благосъстоянието на Европейския съюз. Постигането на тази цел изисква изпълнението на целенасочени програми, разработени с участието на гражданите и основани както на пълноценното използване на местните ресурси, така и на подкрепата от национални и европейски фондове. Заетостта, социалната закрила и професионалното образование са сред основните приоритети за балансирано развитие на селските райони и през новия програмен период 2014-2020 г.

Целта на предстоящото събитие е представителите на местните и националните власти и организации да обсъдят проблемите пред развитието и възможностите за заетост и устойчиво селско развитие, както и да се формулират препоръки за европейските, националните и регионалните политики за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..

Участие в кръглата маса ще вземат представители на ЕИСК и ИСС, на Министерство на земеделието и храните, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на икономиката и енергетиката, на Национален статистически институт, Национално сдружение на общините, Централен кооперативен съюз, кметове и др.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер