Нови статии по дата: юли 2014

На 18 юли 2014 г. Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС)  прие разработената по собствена инициатива резолюция по „Препоръка за препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2014 г.” Документът е част от дейността на ИСС във връзка с европейския семестър - инструментът, който координира фискалните и икономически политики на Съюза, в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

В документа се подчертава удовлетворението относно констатациите на ЕК, че България е подсилила фискалната си рамка през 2013 г., публичните финанси на страната са стабилни, предприети са действия по създаване на фискален съвет, съгласно Закона за публичните финанси и има напредък при усвояването на средствата по оперативните програми и другите инвестиционни фондове на ЕС през последната година.

ЕК коректно е идентифицирала проблемните за страната  ни области, за които са необходими допълнителни усилия за продължаване и ускоряване на реформите, но същевременно ИСС отбелязва, че основните препоръки на ЕК се повтарят с тези от предходните две години.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 24 юли 2014 г. Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) проведе конференция на тема „Необходими мерки за подобряване ефективността на системата на здравеопазването", която имаше за цел в дискусия с широк кръг експерти да се очертаят съществуващите проблеми и да набележи необходимите мерки в областта на здравеопазването.

Форумът бе открит от президента на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидента на КНСБ и председател на ФСЗ д-р Иван Кокалов. В конференцията взеха участие д-р Бойко Пенков - заместник-министър на здравеопазването, д-р Румяна Тодорова - управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), представители на Световната здравна организация на ООН, на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, представители на социалните партньори, пациентски организации, лечебни заведения и други. Сред официалните гости на форума бе председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски.

В обръщението си към участниците г-н Пламен Димитров подчерта, че недостигът на ресурси в здравната система е породен и от укриването на неплащането на здравноосигурителни вноски. Той уточни, че един от начините за осигуряване на повече средства, за който КНСБ настоява много отдавна, е именно криминализирането на подобни деяния.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Необходима е повече информация относно възможностите за финансиране и повече яснота за сектора на социалното предприемачество. За това бяха единодушни всички участници в Регионалната кръгла маса „Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите хора”, която се проведе на 7 юли във Велико Търново. Икономическият и социален съвет /ИСС/ организира кръглата маса в партньорство с Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ и Община Велико Търново, като част от стартиралата през миналата година инициатива на Съвета за поредица от регионални дискусии. Форумът събра над 60 души, представители на областната и общинска администрация на Велико Търново, представители на регионалните структури на Министерство на образованието и науката /МОН/, Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ и МТСП, на социални предприятия от региона, студенти, учители, ученици, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, експерти.

С приветствие към участниците се обърнаха заместник областният управител на област Велико Търново – Андрей Илиев и от името на кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов - Росица Димитрова, директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в общинската администрация.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Велико Търново организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България – възможности и предизвикателства пред младите хора”, която ще се проведе на 7-ми юли 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в зала „Нова зала” в Община Велико Търново.

ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, като прие редица актове по темата. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер