Нови статии по дата: май 2014

Президентът на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Анри Малос и председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България проф. Лалко Дулевски участваха в публично изслушване на тема "Политики за развитие на изостаналите региони", което се проведе на 14 май в зала "Изток" на Народното събрание (НС).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Организираната от Икономическия и социален съвет (ИСС) кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция” събра на 13 май 2014 г. в Смолян близо 100 души, представители на държавната и местната власт, бизнеса, социалните партньори и неправителствения сектор от региона.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 13 май от 9.00 часа в гр. Смолян, в конферентната зала на "АРЕКСИМ" ЕООД ще се проведе кръгла маса на тема "Възможности за развитие на Родопския регион чрез използване средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция". Събитието се организира от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) като специално участие ще вземе президентът на ЕИСК Анри Малос.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер