Нови статии по дата: февруари 2014

В контекста на публикувания за обществено обсъждане проект на „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.”, Икономическият и социален съвет (ИСС) разработи по собствена инициатива становище по темата, което бе прието на 28.02.2014 г. В него Съветът призовава към постигане на обществен консенсус относно бъдещето на българското висше образование (ВО) и наука.

В документа се отбелязва, че България сериозно изостава в развитието на висшето образование спрямо европейското равнище и призовава за предприемане на сериозни мерки за изграждане на модерна и ефективна система на образование и обучение.

ИСС поставя редица въпроси за пътищата за развитие на висшето образование в България. Съветът предлага няколко ключови политики и мерки, които трябва да бъдат реализирани от една страна от правителството и от друга - от висшите училища като намерят съответно място в Стратегията за развитие на ВО.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер