Нови статии по дата: декември 2014

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) на свое заседание, проведено на 18 декември, прие разработения по собствена инициатива анализ на тема: „Преждевременното напускане на образователната система” .

В приетия документ се открояват няколко основни констатации и предизвикателства:

1. За последните десет години по данни на НСИ делът на хората на възраст 15-24 години в състава на населението е намалял от 13,69 % до 10,38 % към 2014 г, което е показателна тенденцията както за младите хора, така и за населението в трудоспособна възраст като цяло. Това е част от демографските предизвикателства, които се формират в България в продължение на няколко десетилетия.

2. За разглеждания 10-годишен период делът на напусналите образователната система в България е намалял от 21,4% през 2004 г. до 12,5% през 2013 г., т.е. близък е до средната стойност за ЕС (12%). Тенденцията на намаляване на показателя е устойчива до 2011 г., когато е регистрирана и най-ниската стойност за България – 11,8% при средно за ЕС – 13,4%.

3. Друга притеснителна констатация е, че нараства броят на децата, които напускат училище поради заминаване в чужбина. Ако през учебната 2003/2004 за 10,8% от напусналите училище причината е заминаване в чужбина, то през учебната 2012/2013 г. делът на тези младежи нараства до 29,7%.

4. Направеният преглед на заетостта по образователни равнища показва, че България изостава много спрямо средните за ЕС стойности по показателя заетост на младежите с основно и по-ниско образование. Данните сочат, че това е проблем, който се задълбочава и поставя в риск изпълнението на националната цел – постигане на 76% заетост на лицата на възраст 20-64 г. до 2020 г. През 2013 г. коефициентът на заетост у нас е 63,5% при средно за ЕС – 68,4%. Същевременно делът на заетите българи с основно и по-ниско образование (36,9%) е вторият най-нисък в Европейския съюз (51,4% средно за ЕС) и след този в Словакия (30,3%).

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Председателят на Икономическия социален съвет (ИСС) проф. Лалко Дулевски участва на 11 декември 2014 г. в международна конференция на тема„Професионалното дуално обучение в мултикултурна среда”, организирана от Синдиката на българските учители (СБУ) при Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).  Целта на събитието бе в широка дискусия с всички заинтересовани страни и експерти да се очертаят съществуващите проблеми и да се набележат необходимите мерки в областта на професионалното обучение чрез работа.

Форумът бе открит от заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева и проф. Лалко Дулевски. Участие в конференцията взеха представители на Министерство на образованието и науката (МОН), на работодателски организации, учители и директори на професионални гимназии от страната и представители на учителски синдикални  организации от Холандия, Румъния, Унгария и Русия.

Модератор на конференцията бе Янка Такева, председател на СБУ и член на ИСС. При откриване на форума г-жа Такева акцентира на възможностите, които предоставя професионалното дуално образование за младите хора и го определи като възможност за решаване на наболелите въпроси, свързани с младежката безработица, ранното отпадане на децата от училище и емиграцията.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Регионалната кръгла маса на тема: “От образование към заетост: възможности пред младите хора в област Кюстендил”, която Икономическият и социален съвет (ИСС) проведе на 1-ви декември 2014 г., предизвика изключителен интерес сред обществеността и медиите в областта. Събитието бе организирано с подкрепата на Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и любезното съдействие на Община Кюстендил и Областна администрация Кюстендил.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер