Нови статии по дата: ноември 2014

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) със съдействието на  Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Кюстендил организира регионална кръгла маса на тема: “От образование към заетост: възможности пред младите хора в област Кюстендил”, която ще се проведе на 1-ви декември 2014 г. /понеделник/ от 9.30 ч. в залата на община Кюстендил, пл.  „Велбъжд” № 1.

Предстоящата дискусия е шестата от поредица регионални кръгли маси, които ИСС провежда в страната. За участие във форума са поканени кметове на общини от областта, представители на МОН и МТСП и регионалните им структури, директори и учители, ученици, активни работодатели, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, членове на Икономическия и социален съвет и др.

През последните две години Икономическият и социален съвет организира поредица от регионални кръгли маси, които фокусираха вниманието на обществеността върху актуални проблеми на различни общини и региони. С настоящата дискусия ИСС насочва общественото внимание върху проблемите на преждевременното напускане на образователната система като значим проблем за България, водещ до сериозни икономически, социални и обществени последици и  преодоляването на младежката безработица на регионално ниво.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) на свое заседание, проведено на 21 ноември, прие становище по една изключително важна за българското общество тема: „Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения”.

С този документ ИСС цели да предизвика сериозен обществен дебат, в който да се представят позициите на гражданското общество за състоянието, проблемите и насоките за промяна на съществуващата здравна система.

В становището се подчертава, че основна функция и грижа на държавата са опазване и възстановяване на здравето и повишаване на качеството на живот на всеки български гражданин. Същевременно здравето е не само гарантирано от Конституцията на страната, но и задължение на всеки гражданин, свързано със спазването на законодателството и поддържането на здравословен начин на живот.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 14 ноември 2014 г. в Икономическия и социален съвет (ИСС) се проведе консултация във връзка с разработен проект на становище на Съвета на тема „Здравеопазването в България – проблеми и възможни решения”.

Заседанието бе водено от заместник-председателя на ИСС проф. Нено Павлов. Освен членове на Съвета, на срещата присъстваха д-р Румяна Тодорова, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и представители на НЗОК, Българския лекарски съюз, Националната пациентска организация, Сдружението на общинските болници, директори на болници, експерти.

В качеството си на докладчик по становището, д-р Иван Кокалов представи пред участниците основните акценти от документа. По думите му основната цел на ИСС е да се предизвика сериозен обществен дебат, в който да се представят позициите на гражданското общество за състоянието, проблемите и насоките за промяна на съществуващата здравна система. Д-р Кокалов обеляза, че предприетите мерки в областта на здравното осигуряване не са подчинени на обща концепция, която да обединява усилията на държавата, работодателите и населението за постигане на ново отношение към здравето на хората.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер