Нови статии по дата: октомври 2014

На 30 октомври Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие становище на тема “Възможности за развитие на регионите чрез използване на инструмента ”Водено от общностите местно развитие”.

Настоящото становище е продължение на работата на ИСС по темата за ефективното усвояване на европейските фондове в България и има за цел да информира обществеността относто възможностите, които предлага инструментът „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). В редица свои актове ИСС защитава тезата, че за успешното прилагане на националните стратегии и политики е необходимо да се отдава по-голямо значение на регионалното и местно управление, както и на сътрудничеството на местно ниво със социалните партньори и гражданското общество.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Днес, 17 октомври 2014 г., в Икономическия и социален съвет (ИСС) се проведе консултативна среща, на която бе обсъден проект на становище на Съвета на тема „Подхода „Водено от общностите местно развитие” като инструмент на политиката на сближаване за периода 2014-2020г. и неговото прилагане в България”.

Консултацията се състоя в рамките на разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисия по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда и Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване. В нея участваха Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” от администрацията на Министерски съвет, представители на Националното сдружение на общините в България, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на регионалното развитие и Министерство на образованието и науката, както и представители на Местни инициативни групи.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 13 октомври в залата на Културния център „Морско казино” в Бургас се проведе кръгла маса, посветена на проблемите на социалната икономика, социалното предприемачество и младежката заетост, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Бургас.

Събитието събра повече от 80 души, представители на общинската и държавна администрация, на социалните предприятия от региона, студенти, учители, ученици, както и представители на структурите на синдикалните и работодателски организации от областта, медии. Форумът е част от поредицата регионални кръгли маси, които ИСС организира с цел да фокусират вниманието на обществеността върху актуалните проблеми на младите хора.

Като домакини, с приветствия към участниците се обърнаха Областният управител на Бургаска област Павел Маринов и д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет на община Бургас. Г-жа Елка Димитрова, Директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП поздрави участниците от името на зам.-министъра на труда и социалната политика Румяна Георгиева.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономическият и социален съвет на България (ИСС) в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Община Бургас организира регионална кръгла маса на тема: “Социалната икономика и социалното предприемачество в България. Възможности за заетост и предизвикателствата пред младите хора.”, която ще се проведе на 13-ти октомври 2014 г./понеделник/ от 9.30 ч. в зала „Георги Баев” на Културен център „Морско казино“, гр. Бургас.

ИСС фокусира общественото внимание върху ползите, проблемите и предизвикателствата пред развитието на социалната икономика и социалното предприемачество в България, като прие редица актове по темата. Социалните предприятия са феномен, който набира скорост в България и се подкрепя чрез фондовете на Европейския съюз през програмния период 2014-2020 г.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер