Нови статии по дата: септември 2013

В редица свои актове ИСС констатира, че преждевременното напускане на образователната система е водещ  фактор за безработицата, бедността и социалното изключване  в страната. Северозападна България е един от регионите, в които проблемът с преждевременното напускане на училище е особено актуален. По тази причина Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе във Враца на 23 септември първата регионална кръгла маса по „Проблемите на преждевременното напускане на образователната система”. „За ИСС е от особено значение подобни проблеми да бъдат дискутирани и да се търсят решения на местно ниво”, каза председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски при откриването на форума. С тази дискусия ИСС започна поредица от регионални кръгли маси, като ще фокусира вниманието си на райони където този проблем е най-голям.

Срещата събра близо 90 души, представители на държавната и местната власт от областта, на всички регионални структури на държавните институции, отговорни за политиките по образование, заетостта, закрила на децата, както и кметове на общини,  представители на социалните партньори – синдикални и работодателски организации, медии. Повече от половината от участниците бяха учители, директори на училища и кметове  от малки населени места в региона.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Икономически и социален съвет (ИСС)  организира регионална кръгла маса по „Проблеми на преждевременното напускане на образователната система” на 23 септември 2013 г. / понеделник/ от 14.00 часа в град Враца, в залата на Търговско-промишлена палата (бул. “Христо Ботев” 24).

В редица свои актове ИСС констатира, че преждевременното напускане на образователната система е водещ  фактор за безработицата, бедността и социалното изключване  в страната. През 2012 г. ИСС прие становище по политиката за ограничаване на ранното напускане на образователната система, като анализира проблемите и предложи мерки за решаването им. Тази година Съветът прие резолюция по “Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”, в която оцени документа като важна стъпка за решаването на проблема.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

„Икономическия и социален съвет (ИСС) организира това публично обсъждане на актуализирания проект на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г. като част от политиката на Съвета да бъде платформа за диалог по основните социални и икономически проблеми на страната ни”. Това каза заместник – председателят на ИСС проф. Нено Павлов при откриване на форума, който се проведе на 9 септември 2013 г. в хотел Шератън. Събитието се организира от ИСС със съдействието на г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и мистър на правосъдието.

В публичното обсъждане участваха вицепремиерът г-жа Зинаида Златанова, министърът на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова, представители на дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към МС, представители на всички ведомства, отговорни за разработването на Споразумението за партньорство и оперативните програми (2014 – 2020 г.), представители на заинтересовани институции и неправителствени организации, на социалните партньори, членове на ИСС, граждани и медии. В дискусията взеха участие и Заместник-председателите на ИСС - д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа" и г-н Васил Велев, Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

Споразумението за партньорство на България (2014 – 2020 г.) и програмите към него са основните стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период. От тяхното качество и прецизност зависи доколко успешно България ще инвестира очакваните почти 15 млрд. евро за периода 2014-2020 г. и как това ще въздейства върху социално – икономическата среда, върху създаването на растеж и заетост.

Оценявайки сериозното значение на действията по изготвяне на тези стратегически документи,  Икономическият и социален съвет съвместно с г-жа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието организира публично обсъждане на проекта на Споразумение за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Обсъждането ще се проведе на 9 септември 2013 г. – понеделник от 14.00 ч. в зала „Средец”, Шератон София Хотел Балкан.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер