Нови статии по дата: юни 2013

На 27 юни ИСС прие анализ, разработен по собствена инициатива, на тема “Социалното  предприятие и социалното предприемачество”. Това е пореден акт на ИСС, посветен на развитието на социалната икономика в България, на нейната съществена роля за социалното сближаване и създаването на растеж и работни места.

В анализа се отбелязва, че в Европа съществуват 2 млн. социални предприятия, ангажиращи над 14 млн. души. Те са устойчиви и ефективни в условията на криза, като социалните ползи от дейността им се измерват главно с интеграцията и реинтеграцията на хората в неравностойно положение и със спестяването на значителни публични средства, отделяни за социални помощи и обезщетения.

Социалното предприемачество и социалните предприятия в България представляват все още неоползотворен бизнес модел. Те трябва да бъдат стимулирани не само в рамките на т. нар. трети сектор чрез гражданските сдружения, фондации и др., но и да бъдат създавани в рамките на частния бизнес и инициативи, като за тях се предвидят допълнителни облекчения и различни финансови и нефинансови стимули.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 3 и 4 юни 2013 год. Икономическият и социален съвет (ИСС) на България бе домакин на втория, заключителен семинар по тематична линия на проекта ТРЕСМЕД 4 - "Регионално сътрудничество и добри практики в региона". В събитието взеха участие членове на Икономическите и социални съвети на България, Гърция, Франция, Испания и на Европейския икономически и социален комитет, както и представители на организации, защитаващи икономически и социални интереси, правата на човека, на жените и др. от Израел, Мароко, Тунис, Либия и Египет. Присъстваха също представители на МОТ - Група за достоен труд, Офис Северна Африка, на националните офиси на МОТ за Египет, Еритрея и Судан, на Европейска фондация за обучение в Торино, фондацията "Анна Линд" и на Евромед "Гражданска среща". Семинарът бе посветен на политиките по отношение на жените и младите хора - ключов фактор за икономическия просперитет и социален интегритет на страните от южния Средиземноморски регион. Срещата бе открита от д-р Константин Тренчев, Заместник - председател на ИСС на България и член на ИСС от 2-ра група - организации на работниците и служителите на национално равнище и г-жа Соледад Кордоба, Генерален секретар на ИСС на Испания. В продължение на два дни участниците в семинара обмениха идеи и успешни практики, които спомагат за засилване на средиземноморското партньорство в рамките на Европейската политика на добросъседство. В заключително слово при закриване на семинара Проф. Лалко Дулевски, Председател на ИСС на България изтъкна готовността на Съвета да бъде платформа за младите хора в страната за повишаване на тяхната осведоменост, влияние и роля в процеса на вземане на решения и засилване и подкрепа на социалния диалог.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер