Нови статии по дата: май 2013

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България ще е домакини на втория семинар по проект на ТРЕСМЕД 4 - „Регионално сътрудничество и добри практики в региона”, който ще се състои в София на 3-ти и 4-ти юни 2013 г.

ИСС на Испания, който отговаря за управлението на проекта ще бъде представен от съветник от всяка от трите групи на институцията. Събитието ще открият Заместник-председателят на ИСС д-р Константин Тренчев и Главният секретар на ИСС на Испания.

Семинарът е заключителен за третата тематична линия на проекта, целящ очертаването на практиките, които се развиват в държавите от южния Средиземноморски регион, осъществени чрез диалог между организациите на гражданското общество. Ще бъде споделен опит в сътрудничеството и други проблеми,  свързани с правата на младежите и жените.

От страна на Европейския съюз участие ще вземат представители на Икономическите и социални съвети на България, Гърция, Франция, Испания и на Европейския икономически и социален комитет. В срещата ще участват и представители на Икономически и социални съвети и организации, представляващи икономически и социални интереси от Израел, Монако, Тунис, Либия и Египет.

Ще присъстват също представители на МОТ - Група за достоен труд, Офис Северна Африка и на националните офиси на МОТ за Египет, Еритрея и Судан, на Европейска фондация за обучение в Торино, фондацията „Анна Линд” и на Евромед „гражданска среща”.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

На 23 май 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) бе посетен от делегация на Икономическия и социален съвет на Китай, водена от г-н Джао Циджън, зам.-председател Китайския ИСС и г-н Ли Сюемин, заместник главен секретар на Китайския ИСС. Делегацията бе съпровождана от Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китайската народна република в България. Срещата е продължение на активното участие и взаимодействие на двата съвета в Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ).

От страна на ИСС в срещата участваха тримата зам.-председатели на ИСС г-н Васил Велев, председател на АИКБ, д-р Константин Тренчев, Президент на КТ „Подкрепа” и проф. Нено Павлов. Г-н Велев запозна присъстващите с процеса на създаване на българския ИСС, със структурата и законовите правила, по които той функционира, като подчерта разликата между социалния и граждански диалог в България. Проф. Нено Павлов представи механизма, по който Съветът изработва своите актове и очерта тематичния им профил, като изтъкна общоевропейската им насоченост. Д-р Константин Тренчев отбеляза, че вече 10 години ИСС работи в условията на конструктивен диалог с четири поредни правителства и парламенти, за което свидетелстват множеството предложения на Съвета, намерили отражение в основни за страната стратегически документи.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер