Нови статии по дата: април 2013

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие на 26 април 2013 г. резолюция по проекта за национална „Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)” (Стратегията). ИСС оценява разработения проект на Стратегия като важна стъпка за решаването на този проблем и заявява своето убеждение, че за неговото преодоляване се изискват навременни и бързи мерки днес, без отлагане и забавяне, тъй като става дума за настоящия и бъдещия просперитет на страната ни.

Публикувана във НОВИНИ - АРХИВ

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава

АРХИВ

Банер
Банер